Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia Parafialne: 23 niedziela zwykła 06.09.2020r.

1. Przeżywamy dziś 23. Niedzielę zwykłą, która jest pierwszą niedzielą miesiąca, co oznacza, że pod koniec Mszy św. nastąpi Wystawienie Najświętszego Sakramentu, po Mszy o godz. 8.00 odbędzie się Zmiana Tajemnic Żywego Różańca, a ofiary na tacę w tym dniu są przeznaczone na potrzeby naszego kościoła.

 

2. Wszystkie dzieci, które nie zdążyły w ubiegłą niedzielę poświęcić plecaków szkolnych zapraszamy wraz z rodzicami na Mszę św. o godz. 1045.

 

3. Spotkanie z rodzicami komunijnymi:

Dla rodziców dzieci z 19 września: czwartek 10 września 2000.

Dla rodziców dzieci z 20 września: poniedziałek 14 września 2000.

Dla rodziców dzieci Komunii z 2021r. w październiku.

 

4. W tym tygodniu w klasztorze Sióstr Służebniczek odbędą się spotkania Marianek:

- grupa młodsza we wtorek o godz. 16.00;

- grupa starsza w czwartek o godz. 18.15.

 

5. Zapraszamy uczestników Kręgu Biblijnego na najbliższe spotkanie we wtorek o godz. 19.00 w Domu Parafialnym.

 

6. Spotkanie Wspólnoty Syjon odbędzie się w środę o godz. 19.00 w Domu Parafialnym.

 

7. Sakrament Chrztu jest udzielany we wrześniu i październiku we wszystkie niedziele po Mszy św. o godz. 13.30, za wyjątkiem 20 września, ponieważ wtedy nastąpi uroczystość Pierwszej Komunii.

 

8. Pierwsza próba do Komunii dla dzieci, które przystąpią we wcześniejszym terminie, czyli 19 września, odbędzie się w czwartek o godz. 19.00 w kościele.

 

9. Zapraszamy wszystkich Ministrantów na spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza w sobotę o godz. 10.00 w dolnej salce Domu Parafialnego.

 

10. Spotkanie Husarii Maryi będzie miało miejsce w sobotę o godz. 16.00 w Domu Parafialnym. Zapraszamy na nie także tych panów, którzy chcieliby się przyłączyć do męskiej wspólnoty modlitewnej, jaką jest Husaria Maryi.

 

11. Również w najbliższą sobotę zapraszamy na spotkanie Rodzinę Bł. Edmunda Bojanowskiego, do klasztoru Sióstr Służebniczek na godz. 16.00.

 

12. Próba chóru we wtorek i czwartek po wieczornej Mszy św.

 

12a. Za tydzień zapraszamy o godz. 1700 na Nabożenstwo Fatimskie zwieńczone Procesją wokół naszego kościoła. 

 

13. Przygotowanie do bierzmowania:

Grupa bierzmowana: czwartek 10.09. w salce po Mszy wieczornej. Proszę przynosić ze sobą dane dotyczące chrztu i świadka bierzmowania.

Klasy 8:w salce 17.09.

Klasy 7:w salce 24.09.

 

14. Kancelaria parafialna czynna jest w tym tygodniu w środę i piątek od 1900 – 2000. Od 14 września kancelaria będzie urzędować w następujące dni: poniedziałek 1600-1700, środa 1600-1700,1900-2000, czwartek 1900-2000. W celu szybszego załatwienia pilnych spraw kancelaryjnych można się z Parafią wcześniej skontaktować drogą mailową.

 

15. Kalendarium duszpasterskie:

I Komunia Święta 19 i 20 września.

Rocznica I KomuniI Świętej 27 września.

Odpust Parafialny 4 października. Z wielką radością chciałbym poinformować że sumie odpustowej przewodniczyć będzie wieloletni proboszcz tej Parafii ks. Prałat Andrzej Nicałek.

Bierzmowanie 19 listopada, zaś Rekolekcje 13 grudnia.

 

16. Od dzisiejszej niedzieli noszenie masek w kościołach nie jest już zaleceniem, ale staje się obowiązkiem. Prosimy także o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas liturgii, takich jak zachowanie odpowiedniej odległości oraz podchodzenie do Komunii w pierwszej kolejności osób przyjmujących Ciało Pańskie na rękę

 

19. Dyżur parafialnego zespołu Caritas będzie we wtorek od godz. 17.00 do 18.00 w dolnej salce Domu Parafialnego. 

Ogłoszenia Parafialne XXII Niedziela Zwykła 30.08.2020r.

1. Dzisiaj z racji ostatniej niedzieli miesiąca o godz. 1730 nieszpory i nabożeństwo do św. Michała Archanioła.

 

2.  Dziś podczas Mszy św. o godz. 10.45 będziemy modlić się o szczęśliwy i bezpieczny Nowy Rok Szkolny i poświęcimy plecaki naszych najmłodszych Parafian. Dla dzieci, które nie powróciły jeszcze z wakacji istnieje możliwość poświęcenia tornistrów jeszcze w przyszłym tygodniu na dziecięcej Mszy św.

 

3.  Dziękujemy wszystkim życzliwym Parafianom za wsparcie akcji „Wyprawka dla żaczka”. Większość tornistrów już została rozdysponowana między potrzebujące dzieci, aby mogły się nimi cieszyć od pierwszego dnia szkoły.

 

4. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Syjon zaprasza na ostatnią w tym roku wakacyjną Modlitwę Uwielbienia, w środę, o godz. 19.00 w dolnej salce Domu Parafialnego. 

 

5. W tym tygodniu przypadają kolejno Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. W te dni zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 do 18.00, podczas której będzie można skorzystać z Sakramentu Pokuty. Zachęcamy szczególnie dzieci i młodzież do tego, aby rozpocząć nowy rok szkolny, będąc pojednanym z Panem Bogiem.

 

6. Jeszcze w tym tygodniuKancelaria Parafialna czynna jest w środy i piątki, od godz. 19.00 do 20.00. Istnieje również możliwość kontaktowania się z Parafią drogą mailową, w celu szybszego załatwiania pilniejszych spraw. W przyszłą niedzielę zostaną podane nowe godziny urzędowania w kancelarii.

 

7. Sakrament Chrztu świętego udzielany jest we wrześniu i październiku w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 13.30 za wyjątkiem 20 września, ponieważ na ten dzień przewidujemy uroczystość Pierwszej Komunii Św..

 

8. Odwiedziny Chorych w naszej Parafii odbędą się w pierwszą sobotę września (05.09) od godz. 9.00. Jeśli ktoś czuje obawy przed przyjęciem księdza, rozumiemy to, lecz prosimy to zgłosić. Jeśli ktoś chce zgłosić nowych chorych do odwiedzin prosimy zgłosić ich do 04 września w zakrystii, kancelarii lub drogą mailową.

 

9. Najbliższa niedziela będzie pierwszą w miesiącu wrześniu, dlatego pod koniec Mszy Świętych będzie Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitewna Adoracja; po Mszy o godz. 8.00 Zmiana Tajemnic Żywego Różańca, zaś ofiary na tacę zostaną przeznaczone na potrzeby naszego kościoła. 

 

10. W najbliższych dniach rozpocznie się remont – odbudowa muru pomiędzy przedszkolem Muchoborek a kościołem. Remont jest wykonywany przez Miasto w ścisłej współpracy z Parafią. Przepraszamy za wszelkie możliwe utrudnienia.

 

 

11. Apelujemy o odpowiedzialne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie uczestnictwa we Mszy św; w kościołach od przyszłej niedzieli noszenie nakryć twarzy nie będzie już zaleceniem, ale obowiązkiem. Prosimy aby do  Komunii w pierwszej kolejności podchodziły osoby przyjmujące Ciało Pańskie na rękę w postawie stojącej.