Aktualności

13 Niedziela Zwykła /26.06.2016r./

 

 

Podróż Jezusa do Jerozolimy, a więc ku męce i śmierci,
rozpoczęła się, gdy nadchodził czas,
kiedy miał być zabrany z tego świata.
Idzie On z wielką stanowczością.
Na samym początku tej podróży Jezus daje się poznać przez ogień.
Jezus już na początku swojej drogi pokazuje, że przynosi ogień.
Nie ten, który pożera, niszczy i karze,
lecz ten, który oczyszcza i przemienia.
Jest to ogień Bożej miłości, który sprawia,
że w człowieku dokonuje się gruntowna przemiana.

Rozpalenie tego innego ognia dokonało się na krzyżu.
Teraz płonie on na ołtarzu, kiedy jest sprawowana Eucharystia.

 

 

 

 

12 Niedziela Zwykła /19.06.2016r./

 

 

Koncentrując się na treści Piotrowego wyznania wiary,
możemy nie dostrzec jego pedagogicznego wymiaru.
Pierwszym etapem jest odkrywanie opinii innych na temat Jezusa.
Drugi etap to pytanie o wewnętrzne przekonania uczniów,
a ostatni – wyjaśnienie prawdziwej natury misji Mesjasza.

Ten schemat uczy nas, jak ma wyglądać nasze wyznanie wiary.
Nie może być ono powtarzaniem opinii tłumów,
ale nie może być także nieświadome tego, co mówią inni.
Nie może też pozostawać wyłącznie osobistym, subiektywnym przekonaniem,
ale musi prowadzić do tajemnicy krzyża i zmartwychwstania.