Aktualności

Rekolekcje Wielkopostne 2017

Plan rekolekcji wielkopostnych 26 – 29.03.2017 r.

Rekolekcjonista: Ks. Prof. Stanisław Dyk

 

Niedziela – 26.03.2017 r.

 

g.   8.00     - Msza św. z nauką rekolekcyjną.

g.   9.30     - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży.

g. 10.45     - Msza św. z nauką rekolekcyjną.

g. 12.00     - Msza św. z nauką rekolekcyjną.

g. 13.00     - Msza św. z nauką rekolekcyjną – krótkie kazanie dla
                      rodziców z małymi dziećmi.

g. 17.00      Gorzkie Żale  z kazaniem pasyjnym.

g. 18.00     -  Msza św. z nauką rekolekcyjną.

 

Poniedziałek - 27.03.2017 r.

 

g.   9.00     - Msza św. z nauką rekolekcyjną.

g. 18.00    -  Msza św. z nauką rekolekcyjną.

g. 19.15    -  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży.

 

Wtorek - 28.03.2017 r.

 

g.   9.00     - Msza św. z nauką rekolekcyjną.

g. 18.00    -  Msza św. z nauką rekolekcyjną.

g. 19.15    -  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży.

 

Środa - 29.03.2017 r. - zakończenie rekolekcji

 

Spowiedź św. od g. 8.00 – 10.00

 

g.   9.00     - Msza św. z nauką rekolekcyjną.

 

Spowiedź św. od g.16.00 – 19.00.

 

g. 18.00     - Msza św. z nauką rekolekcyjną

25 marca, Dzień Świętości Życia, Dzień podejmowania Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

 

25 marca przypada Dzień Świętości Życia, w którym wielu kochających życie podejmuje zobowiązanie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Bardzo serdecznie zapraszamy naszych parafian do włączenia się w to piękne i potrzebne dzieło.

Uroczyste złożenie przyrzeczeń i rozpoczęcie Duchowej Adopcji 25 marca, w sobotę, w czasie Mszy o godz. 18.00.

Serdecznie zapraszamy!

 

Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania

1.  Co to jest duchowa adopcja?
Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej - radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.
Do modlitwy można dołaczyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.
 

2.  Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?
Dodatkowymi postawieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki...).
 

3.  Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień?
Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.
 

4.  Jak zrodziła się duchowa adopcja?
Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.
 

5.  Jakie są owoce duchowej adopcji?
Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.
 

6.  Kto może podejmować duchową adopcję.
Każdy - osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.
 

7.  Ile razy można podjąć duchową adopcję?
Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.
 

8.  Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?
Tak.
 

9.  Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?
Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.
 

10.              Czy wiemy jakiej narodowości będzie dziecko?
Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.
 

11.              Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?
Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.
 

12.              Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?
Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.
 

13.              Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?
Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.
 

14.              Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych?
Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.
 

15.              Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?
Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.
 

W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?
Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.