Aktualności

Najświętszej Trójcy /22.05.2016r./

 

 

Chrześcijanin to człowiek, który pozwala prowadzić się Duchowi Świętemu.
Bez pokory i ufności nie jest to możliwe,
bowiem nasza natura chce dominować, wiedzieć z góry,
nie znosi nieprzewidzianych wydarzeń, lubi wszystko dobrze zaplanować.
Wiara natomiast domaga się od nas
pokornego poddania się Bożemu przewodnictwu.

Dzień po dniu, bez jakiejkolwiek znajomości naszej przyszłości,
jesteśmy zapraszani przez Boga do wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego,
do szukania Bożej obecności w naszej codzienności,
przyjmowania darów, które On dla nas przygotował.

 

 

Zesłanie Ducha Świętego /15.05.2016r./

 

 

Duch Święty – Pocieszyciel, którego posyła do nas Ojciec,
ma nas uzdolnić do wejścia w prawdziwie głęboką relację z Bogiem w Trójcy.
Pierwszym krokiem jest tutaj, wynikające z miłości,
nie ze strachu, zachowywanie objawionych w Piśmie św. przykazań.
Jest to nasza odpowiedź na Jego objawienie.
Służy ona przygotowaniu wewnętrznej przestrzeni,
w której będzie mógł zamieszkać sam Bóg.
Miłość do Pana Jezusa, potwierdzona czynem, otwiera nas na Bożą obecność.

Duch nas przenika i przemienia,
ale także my sami winniśmy wykazać się zaangażowaniem.
Pan Bóg pragnie bowiem nawiązać z nami żywą relację miłości.
Każdego dnia, zachowując dzięki mocy Ducha Świętego naukę Jezusa,
możemy dać świadectwo miłości, do którego jesteśmy wezwani.

 

 

Wniebowstąpienie Pańskie /08.05.2016r./

 

 

Nadszedł czas, kiedy Jezus miał być zabrany z tego świata.
Wstąpił do nieba, gdzie "zasiada po prawicy Ojca".
Ten ludzki wymiar rozstania Jezusa z uczniami
rozpoczyna inną formę Jego obecności i relacji z nimi.
Wkrótce po Wniebowstąpieniu
zostaną oni napełnieni mocą z wysoka, czyli Duchem Świętym.

Przez Niego Chrystus będzie prawdziwie obecny pośród wierzących
aż do skończenia świata, czyli do czasu, kiedy to my zostaniemy wzięci do nieba.

 

 

6 Niedziela Wielkanocny /01.05.2016r./

 

 

W Ewangelii słyszymy słowa Pana Jezusa:
„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę”.
Przestrzeganie przykazań bez miłości z pewnością nie przyniesie obfitych plonów.
Zrodzi tylko „cierpkie owoce” w postaci dewocji błędnie nazywanej pobożnością
czy rygoryzmu mylonego z gorliwością o sprawy Boże.
Dlatego tak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego,
który nas wszystkiego nauczy i sprawi,
że, mając w pamięci słowa Pana, będziemy przekuwać je w czyny.

Zbliża się dzień Pięćdziesiątnicy i jest to dobry czas,
by zanosić prośby do Ducha Świętego – Ducha miłości – o Jego dary.
On jest hojny w udzielaniu się tym, którym nie brak wiary w Niego.
Prośmy więc z ufnością,
byśmy wolni od lęku potrafili kochać każdego człowieka
i czynami dawali świadectwo o naszej miłości.

 

 

 

5 Niedziela Wielkanocny /24.04.2016r./

 

 

Jezus żegna się ze swymi uczniami, których nazywa dziećmi,
aby łatwiej mogli przyjąć Jego ostatnie pouczenie.
Świadom, że nadchodzi godzina,
dla której przyszedł, daje im nowe przykazanie.
Jego uczniowie Mają się wzajemnie miłować.

Odtąd miłość będzie nie tylko ich znakiem rozpoznawczym,
ale również naśladowaniem i uobecnieniem Jezusa,
za którym jeszcze nie mogą się udać, a sam Bóg dozna przez to chwały.