Aktualności

I NIEDZIELA ADWENTU /29.11.2015r./

 

Rozpoczynamy Adwent. Czas łaski.
Dar od Pana Boga, abyśmy wymagali od siebie i tak wzrastali w dojrzałości wiary.
Adwent to czas podwójnego oczekiwania
– na Boże narodzenie i na Paruzję, powtórne przyjście Chrystusa na ziemię
W dniu, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie, aby osądzić ziemię,
mają dziać się znaki na niebie i ziemi.
Jezus przybędzie tego dnia z wielką mocą i siłą.

Chrześcijanin nie musi bać się przyjścia Zbawiciela.
Oczywiście tylko taki, który stara się żyć w duchu Obietnicy, którą otrzymał w dniu chrztu.
Jeśli w życiu staramy się postępować sprawiedliwie i czynić dobro
oraz mamy ufność w Boże miłosierdzie , to nie musimy się obawiać sądu.

 

 

 

JEZUSA CHRYSTUSA-KRÓLA WSZECHŚWIATA /22.11.2015r./

 

 

Jezus wyjaśnił Piłatowi, że Królestwo Boże jest inne od królestw i potęg tego świata.
Tych dwóch rzeczywistości nie powinno się ze sobą zrównywać.
Nie możemy służyć Bogu i mamonie w tym samym zakresie.
Owszem, potrzebujemy dóbr materialnych w naszej ludzkiej egzystencji.
Dobrze jest, gdy wszystko to jest estetyczne
i kiedy nasz byt materialny na tym świecie jest zapewniony na wystarczającym poziomie.
Nie możemy jednak zatrzymać się tylko na tym.

Jezus przed Piłatem powiedział wyraźnie, że Jego królestwo nie jest z tego świata.
My jako ci, którzy wybrali Jezusa,
też powinniśmy starać się patrzeć w tym samym kierunku co On.

 

 

33 Niedziela Zwykła /15.11.2015r./

 

 

Paruzja, czyli powtórne przyjście Chrystusa w dniach ostatecznych,
pozostaje dla nas zakrytą tajemnicą.
Pierwsi chrześcijanie zastanawiali się często, kiedy to nastąpi.
W czasach nam współczesnych wydaje się,
że jesteśmy tak zaabsorbowani naszym tu i teraz,
że nie myślimy zbyt często o paruzji.
Jaka zatem postawa jest właściwa?
Ciągłe myślenie o Sądzie Ostatecznym
czy odsuwanie tego wydarzenia w czasie?
Jezus często mówił o Królestwie Bożym.
O tym, że ono jest pośród tych, którzy słuchają słowa Bożego i je wypełniają.

Starajmy się tak właśnie żyć: słuchając i wypełniając to, co daje nam Pan.
Wtedy paruzja nie będzie dla nas dramatem,
ale stanie się spotkaniem z kochającym Bogiem.

 

 

 

32 Niedziela Zwykła /08.11.2015r./

 

 

Uboga wdowa, która wrzuca do skarbony całe swoje utrzymanie,
jest symbolem osoby, która powierza swój los całkowicie Bogu.
Jezus, przytaczając to wydarzenie, zachęca nas do oddania Najwyższemu
całego naszego majątku – tak duchowego, jak i materialnego.
Zawierzamy się Bogu.
Tym sposobem będziemy przez Pana prowadzeni i uświęcani.
Przekonamy się w krótkim czasie, jak pięknym doświadczeniem jest to,
gdy Bóg jest w naszym życiu realnie obecny.

Nawet krzyże, które niewątpliwie nas nie ominą,
będą przeżywane w inny sposób,
w łączności z krzyżem Chrystusa, źródłem wszelkich łask.

 

 

 

31 Niedziela Zwykła - WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH /01.11.2015r./

 

 

Dzisiejszy dzień w szczególny sposób nastraja nas do wspominania tych,
którzy przeszli już do wieczności.
Patrzymy na nich w perspektywie życia wiecznego.
Ci, którzy dostąpili już zbawienia, są dla nas orędownikami przed Bogiem.
Rozważamy dziś Kazanie na górze,
które jest hymnem na cześć tych, którzy „cieszą się i radują w niebie”.
Ale Jezus kieruje te słowa także do żyjących.
Wyznacza im perspektywę, która ma być programem życia duchowego.

Jeśli będziemy kierować się duchem błogosławieństw,
możemy być pewni osiągnięcia życia wiecznego.