Aktualności

5 Niedziela Zwykła /07.02.2016r./

 

 

Słowo Boże uczy nas dzisiaj, że Pan Bóg nie tyle szuka doskonałych posłańców,
ile uzdalnia niedoskonałych, aby zanieśli nieskażone orędzie Jego ludowi.
Jak Szymon Piotr – doświadczony rybak – wiemy,
że najlepiej nawet rozwinięte ludzkie umiejętności mają swój kres.
Gdy jednak z ufnością zaprosimy Jezusa Chrystusa do naszego życia,
będziemy zaskoczeni Jego łaską, która przekracza nasze własne możliwości.

Pan Bóg jednak pomaga nam nie po to, abyśmy bili rekordy.
On chce, abyśmy Mu bardziej zaufali w drodze do zbawienia.

 

 

 

 

 

4 NIEDZIELA ZWYKŁA/31.01.2016r./

 

 

Jezus Chrystus głosił mieszkańcom rodzinnego miasta słowo zbawienia.
Tego słowa rodacy nie przyjęli.
My, jako wierzący w Chrystusa, mamy nie tylko przyjąć to słowo,
ale mamy nim żyć, mamy postępować według Jego wskazań.

Jako chrześcijanie mamy się przypatrywać swemu powołaniu
i wiernie wypełniać zobowiązania wynikające z przyjęcia chrztu.
W ich realizacji ważne jest słuchanie słowa Bożego i wprowadzanie go w czyn.

 

 

3 NIEDZIELA ZWYKŁA/24.01.2016r./

 

 

Odczytany przez Pana Jezusa fragment z Księgi Izajasza to tekst programowy,
który wyraża naturę i sens Jego misji.
Jezus jest prorokiem, na którym spoczywa Duch Pana.
Jest też Mesjaszem namaszczonym i posłanym przez Boga.
Nie omija nikogo, szczególnie zwracając uwagę na tych,
którzy mają się źle.
Jego przyjście oznacza czas szczególnej łaski,
która jest zapowiedzią łaski wiecznej.

On jest tym, który przynosi zapowiadane w Starym Testamencie wyzwolenie.

 

 

 

2 Niedziela Zwykła /17.01.2016r./

 

Cud w Kanie Galilejskiej możemy nazwać cudem  dobrej przemiany.
Pierwszy cud jaki dokonał się w naszym życiu, to Chrzest św.
Wtedy dokonała się niewidzialna przemiana w sercu każdego z nas.
Wtedy staliśmy się świątynią Bożej obecności.
Trzeba nam zaufać Bogu i Maryi.

Tylko wtedy będziemy szli drogą ciągłego cudu dobrej przemiany,
drogą, która zaprowadzi nas do pełnego zjednoczenia z Boskim Oblubieńcem
na uczcie zbawionych w niebieskiej Kanie Galilejskiej,
w świątyni nie ręką ludzką zbudowanej.

 

 

 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 2016

 

Obchodzimy dzisiaj święto Chrztu Pańskiego, a zarazem wspominamy nasz chrzest.
Podczas chrztu Jezusa zstąpił na Niego Duch Św. i można było usłyszeć głos:
„ Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”.
Również my podczas naszego chrztu zostaliśmy obdarzeni Duchem Św.,
a Pan Bóg powiedział nad każdym z nas, że jest Jego umiłowanym dzieckiem.

Dziękujmy dziś szczególnie za łaskę chrztu.