Aktualności

22 Niedziela Zwykła /30.08.2015r./

 

 

Jezus odrzuca jako niewłaściwą postawę człowieka
opartą na dbałości o zewnętrzną formę,
podczas gdy serce uwikłane jest w grzechu.
Wiąże się to nie tylko z religią, ale także z postawami,
jakie przyjmujemy w relacjach ludzkich.
Wszelkie obmowy czynione za plecami, brak szczerości,
podkopywanie reputacji, zdrada
– to poważne grzechy przeciw miłości bliźniego.

Może warto w kontekście tych dzisiejszych słów z Ewangelii
zrobić sobie rachunek sumienia.
Po prostu zapytać samego siebie w szczerości serca:
Jakim jestem człowiekiem?
Czy nie żyję za bardzo na pokaz?

 

 

21 Niedziela Zwykła /23.08.2015r./

 

 

Są prawdy wiary, w które wierzymy i nie da się ich do końca zrozumieć.
Dlatego Bóg po Wniebowstąpieniu swojego Syna posyła Ducha Świętego.
To On dopełnia w nas dzieła, które zapoczątkował Ojciec, a wypełnił Syn.
Dzięki Jego łasce mamy dostęp do Bożych tajemnic.
To On daje nam potrzebne dary duchowe – charyzmaty,
abyśmy, pomimo naszej niedoskonałości,
mogli być narzędziem w ręku Pana dla wypełnienia misji Kościoła.
Jak relacjonuje dzisiejszy fragment Ewangelii,
wielu uczniów nie wytrzymało i odeszło od Jezusa.

Bo wiara jest wymagająca, ale jak podkreśla św. Piotr,
tylko Jezus daje słowa życia wiecznego.

 

 

 

20 Niedziela Zwykła /16.08.2015r./

 

 

Co jakiś czas można usłyszeć, że ktoś próbuje wynaleźć eliksir nieśmiertelności
albo środek na przedłużenie życia.
Niestety tego pierwszego marzenia jeszcze nikomu nie udało się zrealizować.
Nasze ziemskie życie udało się przedłużyć o kilka lat,
ale jest to i tak niewiele w stosunku do wieczności.
Jezus obiecuje życie wieczne tym, którzy będą spożywali Jego ciało i pili Jego krew.
Eucharystia jest w zasięgu każdego żyjącego chrześcijanina.

Może warto, abym przy tej okazji zapytał się samego siebie:
Czy nie zaniedbuję możliwości częstego przyjmowania Eucharystii?
Ona powinna być dla mnie jak chleb powszedni, którym karmię się każdego dnia.

 

 

 

19 Niedziela Zwykła /09.08.2015r./

 

 

Chleb materialny nigdy nie zaspokoi duchowego głodu, jaki człowiek nosi w sercu.
Szatan kusi nas pragnieniem władzy, pieniędzy i pożądliwościami cielesnymi.
Natomiast Jezus daje się nam jako prawdziwy pokarm, który zapewnia życie wieczne.
Kto decyduje się pójść za Jezusem, wchodzi na pewną drogę.
Nie jest to droga pozbawiona przeszkód.
Są na niej zakręty i czasem bywa nawet bardzo wyboista.
Jest to jednak droga, która prowadzi do właściwego celu.

Izraelici idący przez pustynię karmieni byli manną, która nie uchroniła ich od śmierci.
Chrześcijanie, którzy dają się karmić Ciałem i Krwią Chrystusa,
mogą być pewni, że nie umrą na wieki.

 

 

 

18 Niedziela Zwykła /02.08.2015r./

 

 

Wielu szło za Jezusem tylko dlatego, że mogło najeść się do syta.
Ale nie taka ma być nasza wiara.
Ona ukierunkowuje nasze życie na cel ostateczny,
jakim jest zbawienie i życie wieczne.
Aby go osiągnąć, musimy przejść przez różne sytuacje,
czasem trudne i skomplikowane.
Ale nie zniechęcajmy się. Jezus tym, którzy pójdą za Nim, obiecuje,
że nigdy nie będą głodni i nie będą odczuwali pragnienia.
Możemy spotkać, także w naszym otoczeniu, ludzi ubogich materialnie
albo żyjących bardzo skromnie, ale szczęśliwych.
Możemy też spotkać osoby zamożne, ale żyjące w ciągłym napięciu i stresie.

Bo nie od ilości pieniędzy na koncie
zależy nasze szczęście na ziemi i zbawienie wieczne.