Aktualności

17 Niedziela Zwykła /24.07.2016r./

 

 

Na Górze Oliwnej znajduje się kościół "Ojcze nasz".
Według tradycji tu Jezus spełnił prośbę uczniów, ucząc ich modlitwy.
Znajdują się tam tablice z wypisaną Modlitwą Pańską w różnych językach.
Należy ją wciąż powtarzać, żyć nią i mieć w pamięci.
Dzięki tej modlitwie Bóg staje się naprawdę bliski każdemu z nas.
Prośby utwierdzają naszą więź z Bogiem, który jest tak bliski jak ojciec dziecku.
Dalsze przypowieści ukazują, że Bóg jest także naszym przyjacielem.
Modlić się to zwracać się do Boga Ojca jak do przyjaciela,
który nas nie odrzuci, lecz wysłucha próśb.

Na modlitwie możemy mówić wszystko bez zawstydzenia.
Najwierniejszy Przyjaciel i Najlepszy Ojciec nigdy nie odmówi!

 

 

 

16 Niedziela Zwykła /17.07.2016r./

 

 

Krzątanina i zaniepokojenie Marty, aby posiłek był pięknie podany,
stawiają pytanie o to, co przynosi Bóg ze swoją gościną.
Pośpiech i niepokój? Bynajmniej!
To wywołują ludzie, którzy przychodzą do nas nie po to, aby spotkać się,
a jedynie po to, aby się najeść.
Jezus, który przychodzi do nas,
wnosi do ludzkiego serca miłość, pokój i wszelkie dobro,
których nawet przy największych staraniach nie zdołamy zapewnić sobie i innym.
Marta, jako pani domu, nie dostrzegła tego, skupiając się na swojej kuchni i stole.
Maria, uczennica Pańska, podeszła i usiadła blisko Jezusa.

To jest prawdziwa uczta miłości, w której również i my mamy trwać.