Aktualności

4 Niedziela Adwentu 2014r.

 

 

Maryja obdarowana przez Boga. Obdarowana ponad miarę – łaski pełna.
Obdarowana Jezusem – Słowem Wcielonym. Takie obdarowanie budzi lęk.
Jak to możliwe?
Dlatego Bóg słowami Gabriela zaprasza Ją do ufności:
„Nie bój się, Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską”.
Maryja przestaje się lękać, bo powierza się miłości Boga:
„Tam, gdzie jest miłość, nie ma lęku, doskonała miłość odrzuca lęk”.

Ona, która doświadcza umiłowania ponad miarę
i zostaje wypełniona Bożą łaską,
pokornie zawierza się otrzymanemu darowi:
„Jestem służebnicą Pana; niech mi się stanie według twego słowa”.

 

 

 

3 Niedziela Adwentu 2014r.

 

 

 

Jak ważne jest zrozumieć, kim jest świadek.
On jedynie przekazuje to, co sam otrzymał.
Podobnie jak Jan.
On nie jest Światłością, lecz osobiście spotkał Światłość świata – Chrystusa
i ma o Nim mówić i ukazywać Go własnym życiem.
Świadek to człowiek wybrany i posłany przez Boga,
dzięki jego świadectwu każdy, kto go spotyka,
ma szansę o Bogu usłyszeć i poznać Go.
Dzięki łasce chrztu świętego i bierzmowania
każdy z nas jest świadkiem Chrystusa.

Eucharystia jest źródłem Bożego światła, które nas zapala,
i odwagi w niesieniu blasku Ewangelii wszystkim.

 

 

 

SPOWIEDŹ

 

 

Piątek,

19 grudnia,

będzie w naszej parafii

dniem spowiedzi adwentowej.

 

Spowiedź adwentowa w godz.

8:00 – 10:00

16:00 – 19:00

(przerwa 17:00 – 17:30)

 

W tym dniu Msze Św. o godz.:

9:00

17:00

18:00

(nie będzie Mszy o 7:00).

 

 

MIKOŁAJ 2014

 

Zdjęcia z wizyty św. Mikołaja w naszym kościele.

Dzieci uczestniczące w roratach powitały św. Mikołaja z wielką radością.

Święty z równie wielką radością wręczył wszystkim dzieciom upominki :)

 

2 Niedziela Adwentu 2014r.

 

 

 

Jak trudno dotrzeć gdzieś, gdy droga jest w fatalnym stanie.
Można ryzykować sprawność pojazdu, a także własne zdrowie lub życie.
Podobnie jest w naszym życiu duchowym.
Jakże trudno dotrzeć do Boga i drugiego człowieka, kiedy drogi prowadzące
„do” i „od” naszego serca są w fatalnym stanie, pełne wybojów.
Dziś słyszymy zaproszenie Jana Chrzciciela, proroka i poprzednika Mesjasza: „Przygotujcie drogę Panu, wyprostujcie Jego ścieżki”.
Kiedy droga do naszego serca jest prosta, wtedy my również stajemy się żywą Ewangelią o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym.
Stajemy się nowym początkiem.

Może warto zacząć już dziś…