Aktualności

6 Niedziela Wielkanocny /01.05.2016r./

 

 

W Ewangelii słyszymy słowa Pana Jezusa:
„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę”.
Przestrzeganie przykazań bez miłości z pewnością nie przyniesie obfitych plonów.
Zrodzi tylko „cierpkie owoce” w postaci dewocji błędnie nazywanej pobożnością
czy rygoryzmu mylonego z gorliwością o sprawy Boże.
Dlatego tak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego,
który nas wszystkiego nauczy i sprawi,
że, mając w pamięci słowa Pana, będziemy przekuwać je w czyny.

Zbliża się dzień Pięćdziesiątnicy i jest to dobry czas,
by zanosić prośby do Ducha Świętego – Ducha miłości – o Jego dary.
On jest hojny w udzielaniu się tym, którym nie brak wiary w Niego.
Prośmy więc z ufnością,
byśmy wolni od lęku potrafili kochać każdego człowieka
i czynami dawali świadectwo o naszej miłości.

 

 

 

5 Niedziela Wielkanocny /24.04.2016r./

 

 

Jezus żegna się ze swymi uczniami, których nazywa dziećmi,
aby łatwiej mogli przyjąć Jego ostatnie pouczenie.
Świadom, że nadchodzi godzina,
dla której przyszedł, daje im nowe przykazanie.
Jego uczniowie Mają się wzajemnie miłować.

Odtąd miłość będzie nie tylko ich znakiem rozpoznawczym,
ale również naśladowaniem i uobecnieniem Jezusa,
za którym jeszcze nie mogą się udać, a sam Bóg dozna przez to chwały.

 

 

 

4 Niedziela Wielkanocny /17.04.2016r./

 

 

Żyjemy w bardzo skomplikowanym świecie, który nieustannie się zmienia.
Potrzebujemy wyjaśnienia tego, co się wokół nas dzieje.
Chcielibyśmy prostych odpowiedzi na nasze pytania.
Pan Jezus zaprosił nas, abyśmy przyszli do Niego z tym wszystkim.
On nie daje prostych odpowiedzi.
Za to jest Dobrym Pasterzem i prowadzi nas przez rzeczywistość, w której żyjemy.
Tak jak dziecko rozpoznaje głos mamy,
tak my posiadamy w sobie zdolność rozpoznawania głosu Jezusa.
Chrystus przemawia do mnie w Ewangelii, w Kościele, w moim sercu.
I pragnie tylko jednego: abym był z Nim i abym pozwolił się prowadzić.

Lecz Pan Jezus daje mi też wolność, abym wybierał.
Abym w wolności podjął decyzję, czy chcę pragnąć tego, co On pragnie.

 

 

 

3 Niedziela Wielkanocna /10.04.2016r./

 

Czy kochasz Mnie?
Takie pytanie Pan Jezus zadaje św. Piotrowi w dzisiejszej Ewangelii.
Jest to zarazem zapewnienie Zbawiciela o Jego miłości względem Piotra.
Miłości, która wybacza grzech, zdradę i zaparcie się wiary.
Piotr przyjmuję tę miłość.
Pan Bóg kieruje to pytanie również do nas: Czy kochasz Mnie?

"Panie, Ty wszystkow wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham"-odpowiedział Piotr.
A jaka jest moja odpoiwedź?

 

 

 

Niedziela Miłosierdzia Bożego /03.04.2016r./

 

Tomasz chce dotknąć i sprawdzić,
a więc doświadczyć realnie pewnego faktu,
aby go przyjąć i zaakceptować.
W końcu jednak wyznaje z wiarą: Pan mój i Bóg mój.
Dlaczego?
Przestał szukać Jezusa sam!
Odnalazł Go wtedy, gdy wrócił do pozostałych uczniów
i wszedł ponownie we wspólnotę, która trwała w miłości Boga
i była umocniona Duchem Świętym.
Słowa Pan mój i Bóg mój to najlepsza odpowiedź na Jezusowe słowa:
Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca.
Pan i Bóg stał się odtąd jego Panem i Bogiem.

On miłuje każdego nas i do każdego przychodzi.
Jeżeli będziemy umieli Go rozpoznać,
wtedy staniemy się ludźmi błogosławionymi.